sevivon-design

[DORMANT] design files for sevivon
git clone git://git.figbert.com/sevivon-design.git
Log | Files | Refs | README

README.md (339B)


   1 # Sevivon
   2 
   3 **Sevivon** is an open-source multiplayer [dreidel][dreidel] game for
   4 mobile devices, built with [Godot][godot].
   5 
   6 This repository contains the design files for the game, made in
   7 programs like [Blender][blend].
   8 
   9 [dreidel]: https://en.wikipedia.org/wiki/Dreidel
   10 [godot]: https://godotengine.org/
   11 [blend]: https://www.blender.org/